NÁKUPNÍ KOŠÍK

AKČNÍ ZBOŽÍ


Autorský poplatek 


Autorské poplatky dle autorského zákona 398/2006 Sb.
 
Ministerstvo kultury novou vyhláškou upravuje velikost odměny autorským svazům při prodeji tiskáren, kopírek, prázdných médií a úložných zařízení.

Vyhláška určuje paušální částky, které dovozci, výrobci, potažmo spotřebitelé budou muset odvádět ochranným autorským svazům Dilia (zastupuje například autory textových děl), OSA (zastupuje například skladatele), Intergram (zastupuje výkonné umělce) atd.

Přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin a výše paušální odměny   
§ 1
(1) Inkoustové tiskárny. Odměna z tiskárny s inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez  daně z přidané hodnoty:
 a) do 2 000 Kč ............................  9,00 Kč
 b) nad 2 000 Kč do 6 000 Kč ........ 24,00 Kč
 c) nad 6 000 Kč do 10 000 Kč .....  48,00 Kč
 d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč ...  90,00 Kč
 e) nad 20 000 Kč ........................ 180,00 Kč
    
(2) Laserové tiskárny a jiné než inkoustové tiskárny. Odměna z tiskárny s jinou než inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty.
 a) do 5000 Kč ............................................. 24,00 Kč
 b) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč ....................... 45,00 Kč
 c) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč ..................... 90,00 Kč
 d) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč ................... 180,00 Kč
 e) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč ................... 330,00 Kč
 f) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč .................. 512,00 Kč
 g) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč ............... 714,00 Kč
 h) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč ............ 1 050,00 Kč
 i) nad 200 000 Kč ................................... 1 350,00 Kč
    
§ 2  Kopírky Odměna z kopírovacího přístroje, který neumožňuje zhotovení jiné než tiskové rozmnoženiny z tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez  daně z přidané hodnoty 100% 20%
 a) do 2 500 Kč ............................................ 24,00 Kč
 b) nad 2 500 do 5 000 ................................ 48,00 Kč
 c) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč ....................... 90,00 Kč
 d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč .................... 180,00 Kč
 e) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč .................... 360,00 Kč
 f) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč .................... 660,00 Kč
 g) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč .............. 1 020,00 Kč
 h) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč ............. 1 500,00 Kč
 i) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč ...............2 100,00 Kč
 j) nad 200 000 Kč ................................... 2 700,00 Kč
    
 § 3  Multifunkční zařízení Vícefunkční přístroj, který umožňuje zhotovení tiskové rozmnoženiny oběma způsoby uvedenými v § 1 a v § 2 se zpoplatňuje stejně jako přístroje uvedené v § 2.
 a) do 2 500 Kč ........................................... 24,00 Kč
 b) nad 2 500 do 5 000 ................................ 48,00 Kč
 c) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč ..................... 90,00 Kč
 d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč ................. 180,00 Kč
 e) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč ................. 360,00 Kč
 f) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč ................. 660,00 Kč
 g) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč .............1 020,00 Kč
 h) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč .......... 1 500,00 Kč
 i) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč ........... 2 100,00 Kč
 j) nad 200 000 Kč ................................. 2 700,00 Kč
    
  samostatné FAXY bez poplatku
  samostatné SCANNERY (jejichž výstupem je jiná než tisková rozmnoženina) bez poplatku
  speciální tiskárny pro čtečky čárových kódů bez poplatku

    
 Nenahrané nosiče záznamů a výše paušální odměny   
 § 4 Analogové zvukové nosiče - magnetofonové kazety  
 (1) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukových záznamů činí u nosiče  za 1 kus
 a) s délkou záznamu do 60 minut ........ 1,50 Kč
 b) s délkou záznamu nad 60 minut  ...... 2,00 Kč
  Analogové obrazové nosiče - videokazety  
 (2) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukově obrazových záznamů činí u nosiče  za 1 kus
 a) s délkou záznamu do 180 minut 3,00 Kč 3,00 Kč
 b) s délkou záznamu nad 180 minut 4,00 Kč 4,00 Kč
    
 § 5   Digitální nosiče - média  
 (1) Odměna z nenahraných optických nosičů činí v případě  za 1 kus
 a) CD všech formátů bez možnosti přepisování  0,40 Kč
 b) CD všech formátů s možností přepisování 2 2,00 Kč
 c) DVD všech formátů bez možnosti přepisování   1,00 Kč
 d) DVD všech formátů s možností přepisování   Kč 5,00 Kč
 e) minidisku 4,00 Kč
    
  Externí pamětové karty, flash, paměti do mobilů lze-li na ně zaznamenávat, apod za každých započatých 512 MB 
 (2) Z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje, pokud toto médium není zpoplatněno v rámci zpoplatnění přístroje podle § 6, se platí odměna 6 Kč za každých započatých 512 MB kapacity.  6,00 Kč 
  512 MB  6,00 Kč
  1024 MB  12,00 Kč
.......
    
  Externí HDD za každých započatých 40 GB 
 (3) Z pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače se platí odměna 10 Kč za každých započatých 40 GB kapacity.  10,00 Kč 
  HDD do 40GB  10,00 Kč
  HDD od 40 do 80GB  20,00 Kč
  HDD od 80 do 120GB  30,00 Kč
  HDD od 120 do 160GB  40,00 Kč
  HDD od 160 do 200GB  50,00 Kč
...........
    
 § 6 Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů
 (1) Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů jsou:
 a) přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku (kazetové magnetofony a VHS videorekordéry apod  ) ... 3% z prodejní ceny bez DPH
    
 b) zařízení pro zápis dat na optické nosiče a paměťové karty nezabudovatelné do osobního počítače nebo NTB  (externí vypalovačky, DVD-RW, CD-RW, …  ) 3% z prodejní ceny bez DPH
    
 c) zařízení pro zápis dat na optické nosiče zabudovatelné do osobního  počítače, nebo NTB  (  interní vypalovačky, DVD-RW, CD-RW, …  ) 3% z prodejní ceny bez DPH

CPSystem a.s., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 P-4, Tel 220873440, e-mail: obchod@cpsys.cz.
Kopírky | Multifunkční tiskárny |