NÁKUPNÍ KOŠÍK

AKČNÍ ZBOŽÍ


Pronájem zařízení 


Pronájem kopírek a multifunčních zařízení 


Každá společnost by měla vynakádat co nejvíce času a úsilí na aktivity, ve kterých vyniká a které jí přinášejí profit. Aby toho mohla dosáhnout, je nutné přenechat co nejvíce běžných, ale důležitých činností externím partnerům, kteří jsou profesionálové právě v těchto oblastech. Svými znalostmi dokáží jednotlivé procesy zefektivnit, zprůhlednit a to vše za nižší náklady.


CPSystem a.s.
Naše společnost vyniká ve správě kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení, řízení toku dokumentů a navrhování úspor na tvorbu a přenos dokumentů. Společnostem, které mají zájem o přenechání starostí v této oblasti nabízíme pronájem kopírek a multifunkčních zařízení.
Konica Minolta bizhub C280


VÝHODY pronájmu kopírek a multifunkčních zařízení
- přenechání starostí s technikou jednomu externímu dodavateli
- zprůhlednění a především snížení nákladů
- plná kontrola nad dodávanými službami, snadné ověření jejich kvality
- využití moderních technologií bez nutnosti investic, které lze použít jinde a efektivněji
- zvýšení technické úrovně péče o stroje (vyšší funkčnost, snížení odstávek, zápůjčka náhradní zařízení)
- hradíte pouze tolik, kolik nakopírujete, nikdy nic navícPRINCIP pronájmu kopírek, tiskáren a multifunkčních zařízení
Klientovi navrhneme po odborné konzultaci řešení, které přesně odpovídá jeho konkrétním požadavkům. Nejčastěji se jedná o
multifunkční kopírky s možností skenování a tisku. Může však jít pouze o tiskárny nebo kombinaci těchto strojů. Součástí můžou být i speciální skenovací a archivační aplikace apod. Po uzavření smlouvy okamžitě instalujeme navrhované řešení v prostředí klienta včetně zaškolení personálu.

Účtování pronájmu kopírek, tiskáren a multifunkčních zařízení se skládá ze dvou položek.Multifunkční zařízení A4
První je nájemné za stroje, které je předem pevně stanoveno a je fakturováno měsíčně.
Druhá složka je platba za zhotovené strany (vynásobený počet zhotovených dokumentů předem dohodnutou sazbou za stranu). Toto účtování probíhá dle dohody měsíčně nebo čtvrtletně. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provoz zařízení (spotřební materiály, náhradní díly, pravidelné údržby, havarijní stavy, práce techniků, dopravné).

Zde je nutné zdůraznit, že hradíte pouze tolik kopií a tisků, kolik opravdu zhotovíte. Nikdy nic navíc! Pokud tedy během roku generujete nepravidelné množství dokumentů, neproděláte..:: MÁM ZÁJEM O NABÍDKU, KONZULTACI ::.
Vyžádejte si další nezávazné informace o této službě od našich specialistů. Spojení na nás naleznete v kontaktech nebo můžete vyplnit kontaktní formulář.


Aktuální přehled strojů naleznete na níže uvedených odkazech. Stroje vyšších kategorií nabízíme individuálně.
Kopírky multifunkční
Tiskárny

Tiskárny multifunkční

 

 


CPSystem a.s., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 P-4, Tel 220873440, e-mail: obchod@cpsys.cz.
Kopírky | Multifunkční tiskárny |