NÁKUPNÍ KOŠÍK

AKČNÍ ZBOŽÍ


Vše o nákupu 


Dodavatel

a) Internetový obchod na adrese www.cpsys.cz provozuje společnost CPSystem a.s., Malá Plynární 4/1454, 170 00, Praha 7 - Holešovice. IČO: 26509491, DIČ: CZ26509491. Další kontakty naleznete zde.

b) Společnost CPSystem a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová značka 7529.

c) Základní jmění společnosti: 2.000.000,- Kč

d) Další informace o společnosti naleznete na
http://www.justice.cz


Produkty

a) CPSystem a.s. nabízí a dodává produkty dovezené do ČR pouze oficiálními cestami, tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR.

b) CPSystem a.s. nabízí a prodává pouze produkty určené výrobcem pro ČR a pro které výrobce zajistil homologace, prohlašení o shodě a další potřebné certifikace.

c) Seznam produktů, které CPSystem a.s. prodává prostřednictvím tohoto internetového obchodu je uveden ve výběru produktů.Cena

a) Cena objednaného zboží je uvedena v ceníku a je uvedena v potvrzení objednávky.

b) Ceny nabízené CPSystem a.s. jsou speciální a platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím internetového obchodu. Nejsou automaticky platné i pro prodej v kamenném obchodě.

c) Výjimečné situace: Pokud z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek dané výrobcem nebo distributorem daného produktu na českém trhu se neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je CPSystem a.s. oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.Platební podmínky

a) Dobírkou 
Při předání zboží zákazník dopravci zaplatí v hotovosti. Dopravce není před zaplacením oprávněn před zákazníkem zásilku rozbalovat, případně kontrolovat obsah. Za všechny dodávky platí objednatel dobírkou, předem zálohovou fakturou nebo v hotovosti na provozovně. Platbu na fakturu se splatností lze domluvit individuálně.


b) Faktura se splatností - Smluvním obchodním partnerům a orgánům státní zprávy umožňujeme odběr zboží a služeb na fakturu se splatností. Délka splatnosti a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.


Způsoby a ceny dopravy

Doprava PPL po celé ČR
Cena přepravy je 145,- Kč bez DPH. Zdarma u objednávek v hodnotě nad 7.000,- Kč bez DPH.
Přepravní služba PPL zboží doručuje v pracovních dnech mezi 8-16 hod. na Dodací adresu uvedenou v objednávce. Zákazník obdrží v den expedice automaticky generovaný e-mail s informací o odeslání zboží. Dále již není přepravcem kontaktován. Děje se tak pouze v případě problému s nalezením dodací adresy nebo když není zastižen.

Cenovou výjimku tvoří zboží, které svými rozměry  nebo hmotností vyžaduje speciální zacházení, např. některé
kopírky a tiskárny, skartovací stroje, velké prezentační tabule, velké vitríny apod. U těchto produktů je s kupujícím před odesláním zboží dohodnuta individuální cena cena přepravy.


Termíny dodání

a) Objednané zboží dodavatel expeduje přepravní službě PPL obvykle do 48 hodin (v pracovní dny) po obdržení úhrady za zboží nebo sjednání dobírkových podmínek. Následující pracovní den po expedici je zboží přepravní službou PPL doručeno objednateli. Výjimkou může být zboží, které v době zpracování objednávky není dostupné skladem u distributora nebo zástupce výrobce. O této skutečnosti bude objednatel informován. Objednávky vystavené v pracovní dny po 16 hod. (v pátek po 14 hod.) nebo o víkendu či svátcích budou zpracovány následující pracovní den.

b) Dostupnost zboží 24 hod. znamená, že zboží je obvykle dostupné na našem skladu a za 24 hodin se může expdovat na dodací adresu zákazníka. Toto platí pro objednávky vystavené v pracovní dny do 16 hod. (v pátek do 14 hod.). Výjimkou může být zboží, které v době zpracování objednávky není dostupné skladem u distributora nebo zástupce výrobce. O této skutečnosti bude objednatel informován.

c) Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce, případně na adresu uvedenou jako adresa doručení. V případě, že objednatel uvede nesprávně adresu doručení, vzniklé náklady jdou k jeho tíži.

d) Není-li dodavatel schopen termín pro odeslání dodržet, může telefonicky, e-mailem nebo faxem dohodnout s objednatelem jiný termín dodání.

e) Odmítne-li objednatel převzít zásilku s objednaným zbožím, vzniká dodavateli nárok na náhradu storno poplatku na pokrytí vzniklých nákladů ve výši 10% z ceny objednaného zboží. Neuhradí-li objednatel tento storno poplatek na účet dodavatele do jednoho měsíce od obdržení daňového dokladu, je dodavatel oprávněn odmítnout objednateli další plnění a je rovněž oprávněn uvést údaje o objednateli v seznamu dlužníků a v seznamu neseriozních partnerů.

f) Pro dodání objednaného produktu využívá dodavatel zavedené dopravce. Obchodní podmínky těchto dopravců může dodavatel zaslat na vyžádání objednateli.

g) V případě, že objednatel provedl objednávku jako přihlášený uživatel, může sledovat postup vyřizování své objednávky. Stačí se pouze přihlásit do systému pod svým jménem a heslem a vyhledat požadovanou objednávku.Záruka a reklamace

a) Vzhledem k záručním podmínkám některých výrobců poskytujeme pro firemní zákazníky (nákup je realizován daňovým dokladem, který obsahuje IČO nebo DIČ) na vybrané produkty záruční dobu 12 měsíců. Na ostatní produkty je standrdní záruka 24 měsíců. Pro ostatní zákazníky poskytujeme záruční dobu 24 měsíců na veškeré produkty.

b) Objednatel uplatňuje záruční opravy přímo u výrobce nebo v autorizovaném servisním středisku. Přehled záručních servisních středisek jednotlivých výrobců naleznete
zde. Není-li u výrobce uveden autorizovaný servis, je možné uplatňovat záruku u dodavatele.

c) Jako záruční závady nelze uplatnit mechanické nebo jiné poškození výrobku, které svědčí o zacházení s výrobkem v rozporu s určením výrobku nebo o neodborném a nešetrném zacházení s výrobkem.

d) Jako záruční opravy nelze uplatnit opotřebení, které odpovídá běžnému způsobu opotřebení výrobku.

e) U spotřebního materiálu lze uplatnit reklamaci vady pouze v případě, že spotřeba toneru nebo inkoustové náplně, nepřevýší 10%. U zařízení jako např. tiskárny či kopírky, která využívají pro svůj provoz inkoustové náplně, tiskové hlavy, tonerové kazety a optické válce, všeobecně souhrně nazývané jako spotřební materiály, nelze uznat záruční závady, pokud pro dané zařízení byly použity tyto spotřební materiály neoriginální.

f) Pro produkty, jejichž prodloužená záruka je delší než tři roky mohou nastat i situace, že výrobce nebude schopen z důvodu stáří technologie provést plnohodnotnou opravu a bude navrhovat "kredit", tj. vrácení části ceny výrobku odpovídající časového hodnotě daného produktu.

g) V případě, že povaha závady u reklamovaného výrobku bude odpovídat záručním podmínkám, má odběratel právo na její bezplatné odstranění. Náklady na dopravu výrobku do servisního střediska nebo k dodavateli jsou hrazeny odběratelem. K výrobku je odběratel povinen připojit doklad o nákupu výrobku nebo jeho kopii a písemný popis závady, kvůli které reklamaci. Nesplnění uvedených povinností může mít za následek odmítnutí převzetí výrobku na reklamaci a tedy prodloužení celého procesu.

h) Pro produkty, jejichž prodloužená záruka je delší než tři roky mohou nastat i situace, že výrobce nebude schopen z důvodu stáří technologie provést plnohodnotnou opravu a bude navrhovat "kredit", tj. vrácení části ceny výrobku odpovídající časového hodnotě daného produktu.

i) Fyzické poškození zásilky je objednatel povinen reklamovat ihned u dopravce při dodání zásilky. Zásilku nejlépe vůbec nepřebírat, jako důvod uvést poškození zboží a tuto skutečnost bez zbytečného prodlení oznámit dodavateli.

j) Objednatel je také povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) podle dodacího listu
.
Výňatek ze zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele


§13 

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a zůsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde leze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
 


§19

§19 (1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

§19 (2) V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

§19 (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


 


 


CPSystem a.s., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 P-4, Tel 220873440, e-mail: obchod@cpsys.cz.
Kopírky | Multifunkční tiskárny |