NÁKUPNÍ KOŠÍK

AKČNÍ ZBOŽÍ


Zákon o elektroodpadech 


Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a příspěvku na historická elektrozařízení. Tento zákon postihuje všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce. Jeho úplné znění je uveřejněno v zákoně č. 106/2005 Sb., kterým se zavádí pravidla nakládání s elektroodpadem v souladu se směrnicemi EU.


Povinnosti prodejce

1. Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

2. Povinností posledního prodejce je informovat spotřebitele o:

-  požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu


- možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

3. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně.

4. Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném poštu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.Recyklační poplatek

Za účelem likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. vznikl kolektivní systém, z něhož je financována recyklace starších elektrozařízení. Poplatek na likvidaci se odráží v ceně nového zařízení a zákon nařizuje uvádět ho při prodeji odděleně. Tato povinnost je určena ustanovením §37n, odst.3 zákona o odpadech.

Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

- ve sběrném dvoře obce, který je místem zpětného odběru kolektivního systému nebo ve sběrném dvoře obce, kde má spotřebitel trvalé bydliště.

- v prodejně, kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus).


Informace o kolektivním systému a sběrných místech naleznete na:

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz
Rema - www.remasystem.cz
Elektrowin - www.elektrowin.cz
Asekol - www.asekol.cz


Přehled výše poplatků u jednotlivých skupin elektrozařízení:

 

SKUPINA

POPLATEK

  Kopírovací stroje do 50 kg          34,-
  Kopírovací stroje 50 - 100 kg        120,-
  Kopírovací stroje nad 100 kg        300,-
  Tiskárny          24,-
  Multifunkční zařízení, faxy          24,-
  Skartovačky            3,-
  Vazačky, laminovačky          15,-
  Elektr. projekční plátna            7,-Pozn.: Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 19%.

Společnost CPSystem a.s. uzavřela se společností REMA 1000 IK, a.s.
(www.remasystem.cz
) Smlouvu o zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a jeho financování, která řeší tuto problematiku.

  


 


CPSystem a.s., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 P-4, Tel 220873440, e-mail: obchod@cpsys.cz.
Kopírky | Multifunkční tiskárny |